HAPPENING Z OKAZJI DNIA ZIEMI

Dnia 23 kwietnia 2024 roku zorganizowany został happening ekologiczny z okazji Dnia Ziemi, największego międzynarodowego święta ekologicznego. Wzięli w nim udział uczniowie klas VI – VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie liceum, uczący się w budynku szkoły przy ulicy Zysmana.

Celem happeningu było przedstawienie szerokiej liczbie odbiorców zagrożeń naszej planety, poprawa świadomości dotyczącej efektów niszczenia środowiska naturalnego oraz wskazanie zależności pomiędzy ochroną środowiska naturalnego a zdrowiem i życiem ludzi.

Corocznie na cześć Dnia Ziemi wybierane jest hasło przewodnie. W tym roku brzmiało ono: „Planeta vs. Plastik”.

Uczniowie wyruszyli spod budynku szkoły i przemaszerowali ulicami Klimontowa, głosząc hasła ekologiczne zachęcające do segregowania odpadów, ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza, oszczędnego korzystania z energii i racjonalnego korzystania z odnawialnych zasobów przyrody. W czasie uroczystości wykorzystane zostały transparenty przygotowane przez uczniów wszystkich klas.

Uczestnicy happeningu zatrzymali się na Rynku. Uczniowie przedstawili historię i cele Dnia Ziemi, poruszyli problem zanieczyszczenia plastikiem, konieczność zmniejszenia jego produkcji i zwiększenia recyklingu. Uczniowie podkreślili, że każdy z nas codziennie korzysta z zasobów przyrody i musi troszczyć się o Naszą Planetę, podali przykłady zmian w codziennych nawykach, które przyczyniają się do ochrony przyrody.

Dziękujemy straży pożarnej i policji za zapewnienie bezpieczeństwa w czasie przemarszu.