Kadra pedagogiczna

Czajkowska Elżbieta p.o. dyrektora szkoły
Król- Chuchnowska Danuta wicedyrektor szkoły
Bień Barbara nauczyciel historii
Bilska Barbara nauczyciel języka polskiego
Cichoń Monika pedagog szkolny
Dywan Krzysztof nauczyciel wychowania fizycznego
Dziorek Paulina nauczyciel języka angielskiego
Gładysz Helena nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

nauczyciel biznes i zarządzanie

Juda Iwona nauczyciel języka niemieckiego
opiekun biblioteki
Kędzierska Ewa nauczyciel chemii
Kędzierski Tomasz nauczyciel historii
Ks. Maciąg Paweł nauczyciel religii
Kujszczyk- Dulińska Monika nauczyciel fizyki
nauczyciel matematyki
Kwapińska Dorota nauczyciel języka polskiego
Kwapińska Justyna nauczyciel języka polskiego
Kwiecień Agnieszka nauczyciel geografii
Kwiecień Aneta nauczyciel historia i teraźniejszość
nauczyciel doradztwa zawodowego
Przybylska Eliza nauczyciel języka polskiego

nauczyciel języka angielskiego

Stolińska Iwona nauczyciel plastyki
Strach Karolina nauczyciel matematyki
nauczyciel informatyki
Szczypińska Anna nauczyciel biologii