Michał Wojtasiewicz finalistą VIII edycji wojewódzkiego konkursu „ Kielce-miasto Legionów”

Michał Wojtasiewicz uczeń klasy 1LO otrzymał tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu wiedzy historycznej „ Kielce-miasto Legionów”.  Konkurs składał się z dwóch etapów: szkolnego i wojewódzkiego. Etap wojewódzki odbył się 16 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. św. Stanisława Kostki. Etap drugi został przeprowadzony w formie testu składającego się z 30 pytań zarówno otwartych, jak i zamkniętych. Konkurs wymagał bardzo szczegółowej wiedzy zawartej w fachowej, trudno dostępnej literaturze. W drugim etapie konkursu wzięło udział w sumie 36 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego.  W grupie uczniów szkół ponadpodstawowych nie wyłoniono laureata. Najlepszym wśród finalistów był  Michał Wojtasiewicz.

Dnia 23 maja odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu. Gala rozpoczęła się koncertem pieśni wykonanych przez chór uczennic Zespołu Szkół Diecezji Katolickich.  Następnie głos zabrał Dyrektor placówki oraz zaproszeni goście: przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP, przedstawiciele Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, oraz Muzeum Historii Kielc.

Podczas uroczystości laureaci i finaliści otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe i książkowe, natomiast  opiekunowie podziękowania.