Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES (CIASTECZKA)

GROMADZENIE DANYCH

W ramach naszego serwisu internetowego możemy stosować tzw. pliki cookies. Wykorzystywanie plików cookies przez administratora nie służy do tworzenia profili ani identyfikacji osób. Podstawą prawną przetwarzania danych zbieranych za pośrednictwem plików cookies jest prawnie uzasadniony interes administratora. Dane będą przechowywane przez administratora przez okres niezbędny do ich przetworzenia.

CZYM SĄ PLIKI COOKIES

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają między innymi rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić naszą stronę internetową, w sposób spersonalizowany /dostosowany do indywidualnych preferencji użytkownika czy możliwości technicznych przeglądarki internetowej / urządzenia użytkownika strony. Pliki cookies mogą być również używane przez serwis internetowy (stronę internetową) w celu tworzenia anonimowych statystyk użytkowania stron, nie pozwalając na personalną identyfikację użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym i unikalny identyfikator / numer.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES JAKICH MOŻEMY UŻYWAĆ

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

ZARZĄDZANIE/USUWANIE PLIKÓW COOKIES, ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki stron www) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienie to może zostać zmienione przez użytkownika w dowolny, wybrany przez niego sposób, tak aby blokować całkowicie automatyczną obsługę plików cookies, blokować wybiórczo pliki cookies pochodzące z określonych stron / aplikacji / serwisów internetowych, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies oraz ustawienia mechanizmu ich obsługi przez oprogramowanie użytkownika dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) użytkownika.

Informacje na temat ustawień obsługi plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronach obsługi technicznej ich producentów. Dodatkowe / rozszerzone informacje o technologii cookies znajdziecie Państwo na zewnętrznych stronach internetowych poświęconych temu zagadnieniu, lub w pomocy swojej przeglądarki.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH STRONY

Liceum Ogólnokształcące im św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych użytkowników strony osobom lub instytucjom trzecim.

Liceum Ogólnokształcące im św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie może przedstawić współpracującym instytucjom zestawienia statystyczne oglądalności serwisu, nie pozwalające jednak na identyfikację poszczególnych użytkowników. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy obowiązującego prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie odpowiednich przepisów prawa / nakazu sądowego / innych dokumentów zgodnych z obowiązującym prawem polskim.

SZCZEGÓLNE RODZAJE DANYCH I MATERIAŁÓW UMIESZCZANYCH NA STRONIE:

UPUBLICZNIANIE WIZERUNKU UCZNIA, IMIENIA I NAZWISKA UCZNIA

W celu promocji działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Liceum Ogólnokształcącego im św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie wizerunek uczniów, ich imiona i nazwiska utrwalone podczas konkursów, turniejów sportowych i innych uroczystości szkolnych mogą zostać wykorzystane do:

  • umieszczenia w galerii zdjęć na stronie internetowej Szkoły
  • umieszczenia w treści zawartości strony internetowej Szkoły
  • wskazania osiągnięcia przez nich wyróżnień w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
  • wskazania wyróżniającej postawy społecznej
  • udziału w długotrwałym projekcie szkolnym i pozaszkolnym
  • udziału w uroczystościach szkolnych i poza szkołą

Publikacja wizerunku ucznia następuje tylko po wyraźnym wyrażeniu zgody przez rodzica / opiekuna prawnego. Wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne i następuje poprzez akceptację odpowiednich zgód w momencie podpisywania dokumentów przyjęcia ucznia do szkoły lub w trakcie trwania roku szkolnego.

Informujemy, iż posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do materiałów utrwalających wizerunek ucznia, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Liceum Ogólnokształcące im św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w tym miejscu. Korzystając z serwisu użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.

PODMIOT ZAMIESZCZAJĄCY PLIKI COOKIES

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator i właściciel serwisu.