Rada rodziców

Rada rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców: Monika Kwiecień
Zastępca przewodniczącego: Paulina Polit
Sekretarz Rady Rodziców: 
Skarbnik Rady Rodziców: