Samorząd uczniowski

Przewodnicząca – Alicja Dziama

Zastępca Przewodniczącej – Magdalena Kwiecień

Sekretarz – Aleksandra Bogdańska

Skarbnik – Natalia Kaczorowska