Informatyka

Rok szkolny 2023/2024

kartkówka 2LO – excel2LO_krt   17.01.2024

zadania_excel

Rok szkolny 2022/2023

 

Zasady poprawnego formatowania tekstu:

 1. Nie pozostawiaj spójników – takich jak: i, w, z – na końcu linii tekstu. Pozbycie się sierot w dokumencie jest możliwe poprzez wstawienie twardej (niełamliwej) spacji pomiędzy spójnikiem i wyrazem występującym po nim. W Microsoft Word wstawienie jej następuje poprzez wciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl + Shift + spacja.
 2. Klawisz spacji służy tylko do wstawiania pojedynczych odstępów między wyrazami.
 3. Naciskamy klawisz ENTER, aby przejść do nowej linii. Używamy go tylko wówczas, gdy przechodzimy do nowego akapitu.
 4. Pamiętaj o interliniach. Stosuj odstępy o szerkości 1,5 wiersza, aby pisany materiał był przejrzysty i klarowny. 
 5. Stosuj czcionkę nie mniejszą niż 12 punktów – jednak pamiętaj, by była proporcjonalna do rozmiaru dokumentu. 
 6. W tworzeniu dokumentów firmowych korzystaj z czcionek biznesowych takich jak: Arial, Verdana, Calibri, Times New Roman. Jeśli te propozycje Ci się nie podobają – zastosuj inną, lecz pamiętaj, by była czytelna. 
 7. Pisząc długi tekst korzystaj z czcionek szeryfowych np. Times New Roman.
 8. W swoim dokumencie używaj maksymalnie 3 różnych krojów czcionek – tekst z większą ich ilością jest nieczytelny i trudno się skupić na jego przyswajaniu. Najlepiej stosować jeden rodzaj fontu. Wtedy cały dokument jest jednolity i profesjonalny.
 9. Nie stawiaj spacji przed znakami przestankowymi. Znaki interpunkcyjne, takie jak kropka, przecinek, średnik, wykrzyknik, znak zapytania, pisz zawsze bezpośrednio po wyrazie.
 10. Używając nawiasów pamiętaj, żeby nawias otwierający stawiać zawsze po spacji. Następnie należy wpisać wyraz bez robienia odstępu. Zamykając nawias zastosuj tą samą zasadę. Wskazówka ta dotyczy również używania cudzysłowu.
 11. Akapity twórz tak, aby zaczynały się lub kończyły razem ze stroną – spowoduje to przejrzysty wygląd tworzonego dokumentu. 
 12. Pisz poprawną polszczyzną – nic nie razi bardziej w dokumentach oficjalnych niż błędy stylistyczne i ortograficzne.
 13. Nie umieszczamy zbyt dużo tekstu na stronie. Czytelny tekst liczy około dwóch tysięcy znaków na stronie.
 14. Pamiętaj, by kończąc pisanie wyjustować treść dokumentu.
 15. Regularnie zapisuj tworzony dokument do pliku testowego tak, aby nie utracić go w czasie nieprzewidzianej awarii.

 

Kurs Python:

Dla klasy 3LO ( 14.09.2022)- rozszerzenie z matematyki – wzory redukcyjne(180 + 360)  + wzory redukcyjne(wszystkie)

Dla klasy 3LO informatyka (15.09.2022)- link

Dla klasy 3LO ( informatyka 22.09.2022) Word_powtorzenie_3lo

Dla klasy 3LO (15.09.2022)- link

Dla 2 LO

 

 

 


Rok szkolny 2021/2022

Link do szablonu strony 2LO :https://www.templatki.net/podglad/school-drive

 

Link do warsztatów:

https://us06web.zoom.us/j/86913184020?pwd=NW5ZSzV6UGRyWWRORWdkUE05Yk1Pdz09

https://us06web.zoom.us/j/88148771239?pwd=bHZpSkVzUFdnN0VPSEp0NjRDUEFodz09

Materiały dla uczniów:

2 LO R

Excel_1A_1F_1G (3)

2 LO

excel1LO_

1 LO