Rocznica Chrztu Polski

W dniu 2 lutego 2019 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął ustawę zakładającą ustanowienie dnia 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski. Chrzest księcia Mieszka I to przełomowe wydarzenie w dziejach państwa i narodu polskiego, uznawane za symboliczny początek polskiej państwowości. Miał on doniosłe znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe – wprowadził rodzące się wówczas państwo polskie w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej. Za symboliczną datę Chrztu Polski uznaje się Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r.

Aby uczcić Święto Chrztu Polski uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. św. Urszuli Ledóchowskiej przygotowali apel, który uczniowie obejrzeli 15 kwietnia 2024 roku w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury.

Narratorzy przedstawili okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka I, nie zabrakło relacji ówczesnych kronikarzy, niemieckiego biskupa Thietmara oraz zakonnika Galla Anonima. Apel zakończył pokaz fragmentu premiery oratorium „Tu Es Petrus” , która miała miejsce 14 maja 2005 r. w Amfiteatrze na Kadzielni w Kielcach. W trakcie koncertu wystąpili: Piotr Rubik jako dyrygent, Dorota Jarema, Joanna Słowińska, Olga Szomańska, Przemysław Branny, Maciej Miecznikowski i Janusz Radek jako soliści, Igor Michalski w roli narratora oraz Chór Instytutu Edukacji Muzycznej Akademii Świętokrzyskiej i Chór Kameralny „Fermata” przy akompaniamencie Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach.