Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych

Z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty została zorganizowana w dniu 21 marca 2024 r. Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych Edukacja i Kariera w powiecie sandomierskim.  Współorganizatorami przedsięwzięcia byli Starosta Sandomierski Pan Marcin Piwnik oraz Burmistrz Sandomierza Pan Marcin Marzec.

Świętokrzyska Giełda Szkół to przedsięwzięcie , które umożliwiło ósmoklasistom powiatu sandomierskiego przegląd ofert kształcenia szkół ponadpodstawowych z powiatu sandomierskiego: techników, liceów ogólnokształcących, szkół branżowych. Stoiska szkół były bardzo bogato przygotowana z najmniejszymi detalami ale co najważniejsze ukazywały jakże ważną informację dotyczącą kierunków kształcenia, która zapewne będzie miała wpływ na trafne, przemyślane i świadome wybory edukacyjne.