Kalendarium

KALENDARIUM LO W KLIMONTOWIE NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

L.p. TEMATYKA FORMA TERMIN ODPOWIEDZIALNI
1.              Inauguracja roku szkolnego 2023/2024 Spotkanie klas 04.09.2023 Dyrektor
2.              Rocznica wybuchu II wojny światowej Udział w uroczystościach lokalnych wrzesień N-l historii
3. Spotkanie z rodzicami klas I Spotkania z Rodzicami do 20 września Wychowawcy
4. Aktualne procedury maturalne- spotkanie z rodzicami maturzystów Spotkanie z Rodzicami  wrzesień 2023 Wychowawca
5. Dzień Języków Obcych Wystawa, gry językowe 26 września 2023 N-le języków obcych
6. Akcja „Pamiętamy o poległych”, włączenie w akcję „Zapal znicz” Wyjście uczniów na groby wrzesień N-l historii
7.              Konkurs Licealista Roku: „Primus inter pares” Przedstawienie i przypomnienie regulaminu konkursu wrzesień

cały rok

P. M. Cichoń,

 

 8.              Dzień Chłopaka Forma wybrana przez S.U. 29.09.2023 Samorząd Uczniowski
9. Wstępne deklaracje o przystąpieniu do egzaminu maturalnego Uczniowie kl. III do 30.09.2023 Wychowawca, dyrektor
10.              Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia gazetka, konkursy 7 październik 2023 N-le przedmiotów mat- przyr.
11.              Dzień Edukacji Narodowej Apel październik 2023 p. E. Kędzięrska
12. Dzień Papieski Audycja  23 września , październik
2022
Poloniści, katecheta
13.              Wyjazd do teatru, kina filharmonii Wg repertuaru W miarę możliwości Nauczyciele poloniści
14.              Na ratunek grobom cmentarnym Kwesta na cmentarzu 01.11.2023 Nauczyciele
15.              Rocznica Odzyskania Niepodległości Udział w uroczystości lokalnej 11.11.2023 Wychowawcy, historycy
16.              Mikołajki Klasowe zajęcia 06.12.2023 Wychowawcy, Samorząd Ucz.
17.              Akcja „Szlachetna paczka” Zbiórka darów grudzień 2023 Wychowawcy, Samorząd Ucz.
18.              Spotkanie opłatkowe W miarę możliwości grudzień Nauczyciele, Samorząd Ucz.
19.              Konkurs na kartkę świąteczną Wykonane przez uczniów kartki przed świętami B.N. P. M. Cichoń
20.              Zebranie rodziców uczniów kl. I – III – informacje o postępach w nauce i zachowaniu Spotkania z Rodzicami styczeń 2024 Wychowawcy
21.              Dzień Języka Ojczystego Forma do ustalenia 21.02.2024 Poloniści
22. Ferie zimowe Przerwa w nauce 12 – 25 luty 2024 Wszyscy
23. Próbna matura/ testy z wykorzystaniem zadań maturalnych Forma pisemna luty 2024 Wychowawcy, nauczyciele
24. Ostateczne deklaracje o przystąpieniu do egzaminu maturalnego Pisemne deklaracje luty 2024 Wychowawca
25.              Dzień Kobiet Forma do ustalenia 08.03.2024 Samorząd Ucz.
26. Dzień liczby Pi Konkurs 14.03.2024 N-le matematyki
27. Wiosenna przerwa świąteczna Dni wolne 28.03-02.04.2024 Wszyscy
29. Dzień Patrona Forma do ustalenia kwiecień 2024 Katecheta, poloniści
30. Konkurs Wojewódzki „Katyń – Pamiętajmy” dla uczniów szkół woj. świętokrzyskiego Konkurs literacko-plastyczny kwiecień 2024 P. A. Kwiecień
31. Wystawienie przewidywanych ocen rocznych kl. IV Wystawianie ocen do 14.04.2024 Wychowawcy, nauczyciele
32. Dzień Ziemi Happening 22.04.2024 P.: A. Szczypińska,
P. E. Kędzierska
33. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja Udział w uroczystościach lokalnych kwiecień Nauczyciele historii, jęz. polskiego
34. Zakończenie zajęć kl. IV Akademia 28 kwietnia 2024 Wszyscy
35. Matury pisemne Matura 07- 24 maja 2024 Wychowawcy, dyrektor, nauczyciele
36. Dzień Sportu Konkursy i rozgrywki sportowe 03.06.2024 Wychowawcy, n-l wych. fiz.
37. Spotkanie z ciekawą postacią spotkanie wiosna 2024  
38. Wystawienie przewidywanych ocen rocznych kl. I, II i III Ocenianie czerwiec 2024 Wychowawcy, nauczyciele
39. Wyjazdy na basen, sporty zimowe, rajdy piesze W miarę możliwości W roku N-l wych. fiz.
40. Uroczystość zakończ. roku szk. 2023/2024 Apel, wręczanie świadectw, wyróżnień. 21.06.2024 Społeczność szkolna