Kartka z kalendarza

1 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka.

Powstał w 1954 roku z inicjatywy ONZ i obchodzony jest od 1955 roku w wielu krajach na świecie, a ustanowiony został w celu upowszechnienia ideałów i celów związanych z prawami dziecka zawartymi w Karcie Narodów Zjednoczonych.

W Polsce natomiast Dzień Dziecka obchodzony był jeszcze przed II wojną światową. Pierwszy raz świętowano go bowiem już w 1929 roku, ale 22 września. Tego dnia dzieci po mszy w kościele szły na szkolne akademie, a później na wycieczki i zabawy. W tym dniu rozdawano również dzieciom słodycze. W 1952 roku święto zostało ustanowione na stałe.

Dziś polskie dzieci w swoje święto otrzymują prezenty, słodycze i upominki, a na wiele obowiązków, które zobowiązane są wykonywać na co dzień, przymyka się oko. Dotyczy to między innymi godzin lekcyjnych. Zamiast sztywnej, klasowej nauki zabiera się dzieci na wycieczki, do kina lub organizuje zabawy i gry w plenerze.

Ciekawostki ze świata

Początkowo Dzień Dziecka nazywał się „Dniem Róży”, później nazwę zmieniono na „Kwiatową Niedzielę”.

W większości krajów Dzień Dziecka obchodzony jest w rocznice uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka – 20 listopada.

Dzień Dziecka we Francji i we Włoszech to jednocześnie wspomniany powyżej „Dzień Rodziny”, obchodzony 6 stycznia. Nawiązuje on symbolicznie do Święta Trzech Króli, którzy przybyli do Betlejem, by złożyć dary Jezusowi.

W Szwecji dzieci nie są obdarowywane prezentami z okazji swojego święta. Tego dnia dyskutuje się o kwestiach dotyczących najmłodszych, takich jak szkolnictwo czy prawa dziecka.

W Japonii Dzień Dziecka obchodzony jest 5 maja. Świętują wówczas tylko chłopcy. Ojcowie robią tego dnia z synami flagi w kształcie karpia (jako symbolu siły i odwagi) i wieszają je na drzwiach. Dziewczynki mają także swój dzień, jest nim 3 marca, kiedy to przygotowują wystawy lalek w tradycyjnych strojach i piją specjalny napój ryżowy.

Inne święta dotyczące dzieci

 • 12 luty to Międzynarodowy Dzień Dzieci Żołnierzy,
 • 12 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy,
 • 25 maja, Międzynarodowy Dzień Dzieci Zaginionych,
 • 4 czerwca Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji i Przemocy,
 • 12 czerwca natomiast jest ważnym dniem Sprzeciwu wobec zmuszaniu dzieci do pracy,
 • 16 czerwca to Dzień Dziecka Afrykańskiego,
 • 11 październik to Dzień Dziewczynki,
 • 19 listopada jest Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci.

17-21 Maja – Tydzień Ulgi

Zgłosiliśmy naszą szkołę do kampanii „Tydzień Ulgi” z inicjatywy Instytutu Psychologii UJ. Wszystko to po to, aby obniżyć stres towarzyszący młodzieży na co dzień i zadbać o dobry stan psychiczny uczniów i nauczycieli.                Oto CERTYFIKAT, który otrzymaliśmy.

3 Maja Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W tym roku obchodzimy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Była ona pierwszą ustawą rządową w Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej. Konstytucja 3 maja wprowadzała zupełnie nowe zasady polityczne i społeczne, a Polska stała się nowocześnie zarządzanym państwem. W związku z obecną sytuacją obchody tej rocznicy odbywały się w sposób symboliczny. Aby pamiętać o tak ważnym wydarzeniu w historii Polski dla uczniów klasy 2 LO4 zostały udostępnione specjalnie przygotowane na tę rocznicę filmy edukacyjne. Filmy te przygotował Zamek Królewski w Warszawie w którym uchwalono Konstytucję 3 maja. Przed udostępnieniem uczniom filmów edukacyjnych, dla nauczycieli odbył się specjalny wykład – „Witaj majowa jutrzenko czyli o Konstytucji 3 maja i Matejce”. 7 maja uczniowie na zajęciach obejrzeli filmy: „Konstytucja 3 maja 1791 r. Sekrety obrazu Jana Matejki”, „Konstytucja 3 maja” i „Rejtan. Upadek Polski”. Wszystkie te filmy były przygotowane specjalnie na 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dla uczniów stanowiły ciekawe i dodatkowe źródło informacji do wydarzeń historycznych, które są obecnie tematami zajęć. Dowiedzieli się między innymi kogo namalował Jan Matejko na swoim obrazie oraz co symbolizują te  postacie. Różnorodne propozycje, które pojawiły się w przestrzeni cyfrowej miały zachęcić wszystkich  do wspólnego, radosnego świętowania narodowych świąt majowych.

1 Maja Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy.

Święto Pracy, które jest obchodzone od ponad wieku w wielu krajach świata, upamiętnia brutalnie stłumiony przez policję w 1886 roku  strajk robotników w Chicago.

Geneza święta jest przede wszystkim związana z walką o ośmiogodzinny dzień pracy. O godziwe warunki pracy i płacy walczyły na ulicach Chicago tysiące pracowników – wśród nich także emigranci z Polski. Protest został krwawo stłumiony przez policję; od kul zginęło wielu demonstrantów.

Święto Pracy wprowadziła w 1889 roku na kongresie w Paryżu II Międzynarodówka Socjalistyczna, wyznaczając na dzień obchodów właśnie rocznicę zajść w Chicago. Rodzący się wówczas ruch związkowy, bez względu na różnicę nurtów ideowych, przyjął ten dzień za swoje święto. Wyłamały się tylko Stany Zjednoczone, gdzie – zapewne w celu uniknięcia przykrych skojarzeń     z chicagowską masakrą – Labour Day (Dzień Pracy) obchodzony jest w pierwszy poniedziałek września.

Pierwsze obchody Święta Pracy w wielu krajach, w tym również na terenie Polski, odbyły się już w 1890 roku. Obchody były organizowane zarówno przez lokalne związki zawodowe, jak  i przez partie polityczne, które wpisały do swoich programów prawa pracownicze. Na ziemiach polskich przodowała w tym Polska Partia Socjalistyczna Józefa Piłsudskiego, zaś po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku – Związek Zawodowy Polski.

Po II wojnie światowej, w okresie PRL-u, święto 1 maja było obchodzone bardzo uroczyście. Tego dnia odbywały się pochody, wiece i zgromadzenia, w których udział często był obowiązkowy lub premiowany możliwością zakupu atrakcyjnych towarów. Tak uroczyste obchody praktycznie zanikły po upadku PRL.

W Kościele rzymskokatolickim dzień 1 maja jest obchodzony jako święto Józefa Robotnika, patrona ludzi pracujących. Obecnie w wielu krajach 1 maja jest po prostu dniem wolnym od pracy i okazją do wyjazdu za miasto.

 

23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest corocznie od 1995 roku. To święto wszystkich czytelników oraz ludzi związanych z pisaniem wywodzi się z Katalonii, a po raz pierwszy zorganizowano je w 1926 roku. Zgodnie z tradycją katalońską tego dnia mężczyźni obdarowują swoje partnerki czerwoną różą, a one darują im książkę. W 1995 roku UNESCO ogłosiła 23 kwietnia Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich. Celem obchodów jest  promocja czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej.

23 kwietnia to data symboliczna dla literatury światowej. Tego dnia roku 1616 zmarli wybitni pisarze Miguel de Cervantes i William Szekspir oraz historyk peruwiański Inca Garcilaso de la Vega. Na ten sam dzień przypada również rocznica urodzin lub śmierci innych literatów światowej sławy, m.in. Maurice’a Druona, Halldóra Laxnessa, Vladimira Nabokova, Josepa Pla i Manuela Mejía Vallejo.

22 kwietnia – Światowy Dzień Ziemi

 Światowy Dzień Ziemi został ustanowiony jako święto międzynarodowe w 1971 roku. Wówczas Sekretarz Generalny ONZ podpisał proklamację, w której wyznaczył równonoc wiosenną jako moment, w którym Narody Zjednoczone obchodzą Dzień Ziemi. W 1990 roku aż 200 milionów osób w 141 państwach zmobilizowało się do uczestnictwa w Dniu Ziemi. To doprowadziło do Szczytu Ziemi ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro. Głównym celem święta jest przybliżenie społeczeństwu wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, szeroko pojęta edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Tegoroczny Światowy Dzień Ziemi obchodzony jest pod hasłem „Działanie na rzecz klimatu”.
To hasło ma nam przypominać, że każdy z nas może dbać o środowisko. Nasze codzienne przyzwyczajenia również mają wpływ na zmiany klimatu. Zwykłe czynności, takie jak gaszenie światła przy wychodzeniu z pokoju, czy wyjmowanie ładowarki z kontaktu mogą skutecznie przeciwdziałać globalnemu ociepleniu. Choć tegoroczny Dzień Ziemi będzie cyfrowy, cel pozostaje ten sam: zmobilizować świat do podjęcia najbardziej znaczących działań w celu dokonania zmian. Dzień Ziemi, które przypomina nam o tym, że walka o dobro naszej planety wciąż trwa i każdy z nas może przyłączyć się do pokojowej batalii. Dlatego Dzień Ziemi powinien trwać przez cały rok, bo w trakcie 365 dni mamy szansę zrobić coś dobrego dla siebie i Ziemi.

4 – 5 Kwietnia – Wielkanoc

Z okazji Świąt Wielkanocnych, wychowawca świetlicy Pani Monika Cichoń zorganizowała dla uczniów konkurs plastyczny na najładniejszą kartkę wielkanocną. Zadaniem uczestników konkursu było samodzielne wykonanie kartki świątecznej związanej z symboliką wielkanocną oraz dawnymi obrzędami i tradycjami towarzyszącymi Świętom Wielkiej Nocy.
Każdy z uczestników mógł wykonać w dowolnej technice plastycznej tylko jedną kartkę w formacie nie większym niż A5 (po złożeniu).
Wszystkie zgłoszone na konkurs kartki przekazane zostały wraz z życzeniami instytucjom współpracującym z naszym liceum.

Uczestnicy konkursu: Agnieszka Kućma kl. 1 LO, Alicja Dziama kl. 1 LO, Małgorzata Rębacz kl. 1 LO,                                 Magda Rębacz kl. 2 LO3.

Komisji konkursowej najbardziej spodobała się kartka Magdy Rębacz.

Gratulujemy!

22 Marca – Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro.  Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Dom Kultury Zameczek w Kielcach ogłosił konkurs fotograficzny pt. „WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA”. Konkurs polegał na wykonaniu przez uczestników fotografii ukazujących w ciekawej, artystycznej formie  wodę oraz aspekty życia związane z jej wartością na wielu płaszczyznach. Interpretacja tematu była dowolna – mogły to być zdjęcia i fotomontaże. Do konkursu zgłosiły się dwie uczennice naszego liceum: Magda Rębacz z klasy 2LO3 oraz Małgorzata Rębacz z klasy 1 LO.  Niestety nie udało się im zdobyć punktowanych miejsc, ale zdjęcia są piękne, a konkurencja była bardzo duża. Jak podała komisja konkursowa na konkurs wpłynęło 312 zdjęć z całej Polski. Gratulujemy!

Oto zdjęcia naszych uczennic:

 

8 Marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet

Dzień Kobiet – niektórzy uważają, że wywodzi się ze starożytnego Rzymu, gdzie Rzymianie obchodzili święto zwane Matronaliami. Przypadało ono na dzień 1 marca i związane było z końcem zimy i płodnością.  W ten jeden dzień to kobiety rządziły domami i ulicami Rzymu. Spotykały się gromadnie w świątyniach, gdzie wzajemnie obdarowywały się prezentami i upominkami. W świątyniach Junony,  modliły się o szczęście w małżeństwie i przychylność innych bogów. Tego dnia również mężczyźni obdarowywali kobiety kwiatami i drobnymi prezentami. Był to także jeden z niewielu dni w roku, gdy niewolnicy częstowani byli jadłem ze stołów Rzymian.

Tak naprawdę genezy tego święta należy upatrywać na początku poprzedniego wieku w czasach, gdy kobieta wciąż jeszcze nie była równa mężczyźnie, nie mogła głosować, studiować ani decydować sama o sobie. Któraś z nich w końcu powiedziała dość!

Miało to miejsce w Nowym Jorku w jednej z fabryk, gdzie dziesiątki pań pracowały ciężko za symboliczne grosze. W końcu nadszedł taki dzień, w którym kilka z nich zdenerwowało się nieco bardziej niż za zazwyczaj i rozpoczęły strajk.

Właściciel owej fabryki był tym faktem tak bardzo zaskoczony, że nie bardzo wiedział co zrobić. Postanowił sprawę przedyskutować z innymi właścicielami okolicznych fabryk, a rozwścieczone kobiety zamknął na hali fabrycznej.

Niestety pech chciał, że tuż po jego wyjściu wybuchł pożar, w którym zginęło ponad sto kobiet. Oburzenie było tak duże, że ludzie z całego miasta wyszli na ulicę. Był rok 1909 i właśnie zrobiono pierwszy krok ku równouprawnieniu.

Tak więc początki święta kobiet związane są właśnie z duchem rewolucyjnym. Pierwszy Dzień Kobiet został zorganizowany 28 lutego 1909 roku w Nowym Jorku z inicjatywy Socjalistycznej Partii Ameryki. Wydarzenie stało się głośne w kręgach aktywistek na całym świecie. W 1910 roku w Kopenhadze podczas drugiej Międzynarodowej Konferencji Kobiet Socjalistycznych zgromadzone delegatki zgodziły się, by tego typu imprezę organizować każdego roku. Niebawem tak właśnie się stało.

 CIEKAWOSTKI

 • W Polsce pierwszy dzień kobiet obchodzono w 24 marca 1924 roku.
 • W roku 1911 Dzień Kobiet obchodzono w Austrii, Niemczech, Danii i Szwajcarii.
 • W ZSRR 8 marca stało się świętem państwowym i zarazem dniem wolnym od pracy w roku 1965.
 • Pierwszy dzień kobiet obchodzono w Belgii w roku 1910.
 • W Polsce lat osiemdziesiątych Dzień Kobiet był mało lubianym świętem, gdyż uważano je za „przymusowy” dzień radości porównywany z 1 Maja.
 • W roku 1993 Dzień Kobiet przestał być w Polsce świętem państwowym.
 • Obecnie większość młodych ludzi uważa 8 marca za bardzo przyjemne święto i powód do dobrej zabawy.
 • W latach głębokiego komunizmu popularne było publikowanie 8 marca zdjęć kobiet zasłużonych dla kraju. Miało to pokazać, że nie ma takiej dziedziny życia, w której nie biorą udziału kobiety.
 • Popularne dawniej goździki zastępowane są obecnie tulipanami i różami.
 • Obecnie, jak wynika z badań, ponad 70 procent mężczyzn zamierza kupić swojej kobiecie kwiaty 8 marca.
 • W Wietnamie Dzień Kobiet obchodzi się dwa razy – 8 marca i 20 października.
 • W Rumunii i Portugalii kobiety obchodzą swoje święto we własnym gronie.
 • Symbolem Dnia Kobiet są goździki i tulipany.

 

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” został ustanowiony przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. Dzień ten wybrano nieprzypadkowo. 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego współpracowników. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji, kontynuującej od 1945 roku dzieło A K.

Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu polskiego społeczeństwa wobec reżimu komunistycznego. W zbrojnym podziemiu działało nawet 200 tys. osób w różnych oddziałach. Kolejnych   20 tys. walczyło w partyzantce. Kilkaset tysięcy osób zapewniało łączność, aprowizację, wywiad i schronienie.

Przeciwko władzy występowali także uczniowie zrzeszeni w podziemnych organizacjach młodzieżowych – łącznie ok. 20 tys. młodych ludzi.

Fenomen powojennej konspiracji niepodległościowej polega m.in. na tym, że była ona – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. Żołnierze Wyklęci dzięki swojej działalności przyczynili się do opóźnienia kolejnych etapów utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla wielu środowisk wzorem postawy obywatelskiej.

 

 

23 lutego – Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym

Społeczność szkolna zaangażowała się po raz kolejny w działania mające na celu pomoc osobom potrzebującym.
Tym razem wspieramy chorego Marcelka.

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

W dniu 16 lutego 2021 r. społeczność naszej szkoły uroczyście obchodziła Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który jak co roku przypada 21 lutego. Z tej okazji członkowie koła teatralnego przygotowali audycję, która emitowana była podczas godziny wychowawczej.

W trakcie programu został przeprowadzony konkurs czytania trudnych językowych “łamańców”. Odbył się także klasowy konkurs z wiedzy o języku.

W konkursie indywidualnym zwyciężyli uczniowie:
Wiktoria Guła kl. 2LO3
Adam Lasota kl. 1LO4

W konkursie klasowym zwyciężyła klasa:  2LO4

Zwycięzcom gratulujemy!!!

19 Lutego  – Dzień Nauki Polskiej

 

14 lutego – Moja kartka walentynkowa

Wychowawca świetlicy Pani Monika Cichoń zorganizowała dla uczniów konkurs plastyczny na najciekawszą kartkę walentynkową. Konkurs odbył się dwuetapowo. Pierwszy etap, szkolny, miał na celu wybór najładniejszych kartek i przesłanie ich na konkurs ogólnopolski zorganizowany przez Dom Kultury Zameczek w Kielcach. Każdy uczeń biorący udziałw konkursie mógł zgłosić maksymalnie trzy prace. Do konkursu zgłosiły się dwie uczennice z klasy 1 LO: Agnieszka Kućma oraz Małgorzata Rębacz. Na konkurs ogólnopolski została wysłana kartka Małgorzaty. Niestety nie udało się zdobyć punktowanego miejsca, konkurencja była bardzo duża, a poziom wysoki, o czym świadczy ilość przysłanych prac – 936. Naszej uczennicy należą się gratulacje, za piękną kartkę i zaangażowanie.

 

Kartka Bożonarodzeniowa

Przed Świętami Bożego Narodzenia odbył się w naszej szkole konkurs plastyczny na „ Kartkę Bożonarodzeniową”. Jak co roku konkurs został  zorganizowany przez wychowawcę świetlicy Panią Monikę Cichoń. Celem konkursu było: stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych, kształcenie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego i odpowiedzialności za jego trwanie, rozwijanie wyobraźni plastycznej i wrażliwości. W konkursie mogli wziąć udział uczniowie zarówno PSP im. Jerzego Ossolińskiego jak i LO im. Św. Urszuli Ledóchowskiej. Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowej klasy: 7,8 i szkoły średniej.

Komisja konkursowa w składzie: Pani Iwona Juda, Pani Agnieszka Kwiecień, Pani Iwona Stolińska w kategorii – szkoła średnia, przyznała: I miejsce – Małgorzacie  Rębacz z klasy 1LO oraz Wyróżnienie – Agnieszce Kućmie również z klasy 1LO.

Najładniejsze kartki zostały wraz z życzeniami świątecznymi przekazane emerytowanym nauczycielom i pracownikom oraz instytucjom współpracującym z naszą szkołą.

 

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie dziękujemy, a zwycięzcom GRATULUJEMY!!!