Strefa pedagoga

Godziny pracy pedagoga szkolnego

 

 

Poniedziałek

07.55 – 08.55

 

11.00 – 13.00

Wtorek

08.00 – 12.00

Środa

08.00 – 09.40

 

10.40 – 12.00

Czwartek

07.55 – 08.55

 

10.00 – 12.00

Piątek

09.00 – 11.00

 

 

Przydatne adresy i telefony

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu

ul. Adama Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz
Tel. 15 832 32 04

Komisariat Policji w Koprzywnicy

ul. 11 listopada 98
27-660 Koprzywnica
Tel.  + 48 478 041 136
Komendant komisariatu – kom. Piotr Stroczyński

Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie

ul. dr. Jakuba Zysmana 5
27-640 Klimontów
Tel. 15 8661 774

Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie

ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Tel. 15 8661 100
Pani Sylwia Burczyńska

Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Tel. 15 832-30-62 do 64

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Kościuszki 2a
27 – 600 Sandomierz
e-mail: rodzinny@sandomierz.sr.gov.pl

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
ul. Słowackiego 17
27-600 Sandomierz
e-mail: kuratorzy@sandomierz.sr.gov.pl

NZOZ „Nadzieja Rodzinie” Zakład Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

ul.Karczówkowska 36
25-711 Kielce
Telefon: +48 41 366 94 00