STRAŻACKI KONKURS PLASTYCZNY

Uczniowie klas I-VIII oraz LO wzięli udział w etapie gminnym Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. Konkurs miał na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk, a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych. Organizatorem konkursu był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, OSP Skotniki, przy współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Uczestnicy konkursu mogli stosować najróżniejsze techniki przedstawiając własne wyobrażenia udziału straży pożarnych w działalności m.in. edukacyjnej, kulturalnej, historycznej, wychowawczej, prewencyjnej. Tematyka konkursu obejmowała udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa specjalistycznego, działaniach związanych np. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz wszelkich innych wydarzeniach.

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się prace uczniów: 

II grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV: Adam Kordyka I c, Lena Baran IV a,
III grupa – szkoły podstawowe klasy V-VIII: Nikola Krasowska V b, Daniel Podsiadło VII b
IV grupa – szkoły ponadpodstawowe: Iwona Szemraj i Julia Polit II LO

Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przez Pana Burmistrza Marka Goździewskiego