X WOJEWÓDZKI KONKURS „KATYŃ – PAMIĘTAJMY”

Liceum Ogólnokształcące im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie zaprasza uczniów szkół województwa świętokrzyskiego do udziału w X edycji konkursu „KATYŃ – PAMIĘTAJMY”.

PATRONAT HONOROWY NAD KONKURSEM OBJĘLI:

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów.

Hasło konkursu:

„…W pamięci naszej jest

Wasza żołnierska cześć

I Wasza męka!…”

Tematyka prac nawiązywać powinna do hasła konkursu. Przesłaniem prac ma być ukazanie patriotyzmu i poświęcenia za wolność Ojczyzny polskich żołnierzy i inteligencji oraz ich tragicznej śmierci w 1940 roku.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Sposób przekazania prac.

  • Prace literackie oraz kartki pamiątkowe i prezentacje multimedialne tylko mailowo konkurs.katyn.pamietajmy@gmail.com z dopiskiem w tytule maila: imię i nazwisko autora, szkoła.

  • Prace plastyczne, tylko drogą pocztową na adres: Liceum Ogólnokształcące im. Św. Urszuli Ledóchowskiej, ul. Zysmana 9, 27-640 Klimontów, z dopiskiem: „Konkurs Katyń- Pamiętajmy!”.

10. Terminy.

Termin składania prac: do 30 kwietnia 2024 roku do godziny 15.00.

Ogłoszenie wyników konkursu we wszystkich kategoriach nastąpi do 27 maja 2024 roku na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie.

Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród nastąpi do dnia 14 czerwca 2024 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie. ul. Zysmana 9. O dokładnej dacie i godzinie poinformujemy Państwa na stronie internetowej szkoły oraz mailowo.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, jesteśmy przekonani, że tematyka zbrodni katyńskiej jest ważna dla młodzieży i uczniowie chętnie wezmą udział w proponowanym przez nas przedsięwzięciu.

Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela koordynator konkursu pod adresem e-mail: akmm74@interia.pl

Koordynator konkursu

Aneta Kwiecień

karta_zgloszenia_na_konkurs

Regulamin konkursu