XXXIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Miło nam poinformować, że Bartosz Goździewski uczeń klasy III naszego liceum, przeszedł do II etapu XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

W I etapie Bartosz zmierzył się z testem wiedzy, który obejmował 50 pytań z różnych obszarów związanych z ekologią. Test poruszał kluczowe tematy, takie jak ekologia klasyczna, ochrona wód, gospodarka rolna i leśna, zdrowie i żywność, ochrona przyrody, powietrza, gospodarka odpadami,a także aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze związane z ochroną środowiska w Polsce i na świecie.

Do najtrudniejszych pytań, które sprawiły trudność  należały np.:
Ile trylionów przyjaznych mikroorganizmów znajduje się w ciele człowieka?
Jakich gatunków drzew nie spotkamy na terenie Puszczy Białowieskiej?
Do którego roku wszystkie wyroby z azbestu powinny zostać całkowicie zlikwidowane w Polsce?

Bartosz wykazał się nie tylko szeroką wiedzą na temat ekologii, ale także umiejętnością analizy i zrozumienia złożonych problemów związanych z ochroną środowiska.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Merytorycznym patronem Olimpiady Ekologicznej jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska, SWGW w Warszawie oraz Liga Ochrony Przyrody.