Statut szkoły

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W KLIMONTOWIE  DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE   ROZDZIAŁ I NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE   §1 Liceum Ogólnokształcące [...]

Akcja Zapal Znicz

We wrześniu Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach oraz Stowarzyszanie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Kielcach zwrócili się z apelem [...]